Lätt att övertolka Lemberg/Andersson-domen

Högsta Domstolen har nu avgjort den långdragna tvisten mellan fotograf Lemberg och konstnär Andersson. Ärendet handlade om huruvida Markus Anderssons användning av Lembergs fotografi av Christer Pettersson var en bearbetning eller ett självständigt verk. Högsta Domstolen kom fram till att Andersson hade åstadkommit ett självständigt verk och inte ett plagiat.

- Men domen betyder INTE carte blanche för konstnärer att använda fotografers bilder i sin konst hur som helst. Läser man domen ser man att HD understryker att man måste avgöra saken från fall till fall, säger Thomas Riesler, förbundsjurist Svenska Fotografers Förbund.

Så här formulerar HD sitt ställningstagande i domen: 

--- Det ligger i sakens natur att gränsen mellan en bearbetning och en nyskapelse många gånger kan vara svår att bestämma. Olika hänsyn kan göra sig gällande för olika litterära och konstnärliga uttrycksformer och tekniker. I praktiken blir det fråga om en bedömning i det enskilda fallet utifrån det litterära eller konstnärliga intryck som respektive arbete ger och med beaktande av upphovsrättens grundläggande syfte att ge förutsättningar för skapande verksamhet ----

- HD säger egentligen varken bu eller bä. Vi står fortfarande utan klara riktlinjer att följa när vi ska bedöma gränsen mellan bearbetning och nyskapande, säger Thomas Riesler.

Svenska Fotografers Förbunds ordförande Anki Almqvist tycker det är självklart att konstnärer bör fråga fotografer om lov ifall de använder deras fotografier. Samtidigt beklagar hon att det var synd att just detta särskilda fall gick upp till HD. 

- Det är inte våra konstskapande kollegor som är fotografernas största fiender. Jag skulle dock gärna se ett framtida ärende i HD som handlar om våra mediehus som tjänar storkovan genom att avtala bort vår upphovsrätt, säger hon.

Läs hela domen här: Konstnären använde ett fotografi som förebild men tavlan var ett nytt konstverk

Läs tidigare artiklar på om Lemberg och Andersson:

2017-02-21
Ej plagiat måla av fotografi

2015-02-18
Fotograf förlorar mot konstnär

2015-04-15
Fotograf överklagar till HD

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt