Foto: Daniel Milton

Bildstafetten i Fotografisk Tidskrift

Först ut var fotografen Simon Berg med den här bilden som vi visade i F nr 1, 2016: 

 
Foto: Simon Berg

I nästa nummer kontrade Hannah Modigh med den här bilden som vi visade i F nr 2, 2016:

 
Foto: Hannah Modigh

I F nr 3, 2016 kom ett svar på Hanna Modighs bild. Brita Nordholm svarade så här:

 
Foto: Brita Nordholm

I nummer 4 2016 svarade Hillevi Nagel så här:


Foto: Hillevi Nagel

Foto: Daniel Milton. På bilden syns fotografen Johan Bergmark.

Vill du "svara" på bilden ovan?  Skicka då ditt »svar«, det vill säga din egen bild, till redaktionen@ sfoto.se med »visklek 2016« i ämnesraden. Eller skicka ditt bidrag i ett kuvert till Fotografisk Tidskrift, Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm. Märk kuvertet »visklek 2016«. Av de inkomna bidragen väljer redaktionen ut nästa bild i serien.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt