Anders Roth/Norrtälje konsthall

2017-08-222017-09-17
Norrtälje Konsthall, Norrtälje

Anders Roth har en utställning på Norrtälje konsthall.
Det handlar om Sivan Johansson som startade sin verkstad 1954 och fortfarande vid 96 års ålder jobbar 4 dagar i veckan.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt