Ditt namn på titelsidan

Ditt namn måste finnas på titelsidan och då som upphovsman till verket. Denna information om vem som är upphovsman till verket kommer att styra vem som får författarpenning. Det räcker inte att fotografens namn finns vid bilderna eller i en bildförteckning eller i kolofon. Det är endast titelsidan som gäller.

Den information som finns på bokens titelsida bestämmer hur den blir katalogiserad. Om en bok har flera upphovsmän, vilket ofta ar fallet med böcker som innehåller både fotografi och text, registreras en person som författare. Övriga upphovsmän återfinns i de särskilda bokposterna och är via sina namn sökbara och länkade till bokposten.

KB utgår strikt från förlagens utformning av titelsidan. Finns fler än person angiven där, är det alltid den som står först, som registreras som författare. KB diskuterar att registrera alla upphovsmän som författare. Btj menar att de försöker göra en bedömning om vem som står för huvudinnehållet, när de registrerar författare. 

När fotoböcker har ungefär lika stor andel fotografi som text, med olika upphovsmän, blir nästan undantagslöst textförfattaren registrerad som författare. l Libris bokpost står då fotografen som medförfattare, ibland illustratör. I BURK:s bokpost ser informationen lite annorlunda ut; där står angivet vem som skrivit och vem som fotograferat.

Informationen på titelsidan får konsekvenser även i andra oförutsedda sammanhang. Därför måste du själv, innan boken trycks, se till att ditt namn placeras på det sätt som motsvarar din del i arbetet med boken. Det kan hända att du får ta strid med förlaget.

Förlagens hållning är av betydelse eftersom de är uppgiftslämnare till flera register och blanketter där det bara finns utrymme för att ange en person som författare. Då är det lätt hänt att textförfattaren med automatik anges som bokens författare.

Libris
BURK

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt