Det här får du som medlem

SFF är till för dig som är professionell fotograf.

SFF FÖRETRÄDER OCH REPRESENTERAR FOTOGRAFERNA
SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa. SFF företräder och tecknar avtal på områden som den enskilda fotografens inte kan hantera själv. Exempel på det är avtalslicensbestämmelserna i upphovsrättslagen om kopiering i skolor, televisionsutsändning och vidaresändning i kabel. Avtalen balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används, exempelvis genom AGA-gruppens arbete.

UPPHOVSRÄTT OCH AVTAL
Upphovsrätten är en grundpelare för dig som fotograf. Genom SFF får du utbildning och information om upphovsrättlagen och andra lagar och regler som styr relationen med kund. Ibland kan den bli fel, då kan det vara tryggt att vända sig till någon som vet vad som gäller. Vår juridiska rådgivning och hjälp med individuella avtal brukar lösa de flesta problem och rädda många från oskäliga avtal.

PRISER OCH VILLKOR
Att uppträda professionellt i affärsuppgörelser är lika viktigt som att ta bra bilder. Genom SFF får du hjälp i prisfrågor. Varje år publiceras en prisguide som innehåller rekommendationer om fotografarvoden, arkivbildspriser, avtalsmallar, leveransvillor, metadatarekommendation och riktlinjer för digital bildleverans. Prisguiden ger en vettig vägledning, både för fotografer och bildköpare.

SÖK FOTOGRAF
Alla medlemmar får utrymme för en "mini-portfolio" på förbundets hemsida. Funktionen Sök Fotograf riktar sig till bildköpare, som där kan söka på en mängd olika fotografiska verksamhetsområden. Läs mer

UTBILDNING
För dig som behöver utvecklas och öka kompetensen anordnar SFF ibland utbildningar, seminarier, workshops och annan programverksamhet, i samarbete med andra organisationer, som Centrum för Fotografi, Svenska Tecknare och Konstnärernas riksorganisation.

STIPENDIER
SFF delar årligen ut Rese- och utbildningsstipendium, det så kallade Kavalla-stipendiumet samt Svenska fotobokspriset. Läs mer

FOTOGRAFISK TIDSKRIFT OCH WWW.SFOTO.SE
Som medlem får du Sveriges bästa tidskrift för och om fotografi och tillgång till forumet för yrkesfotografer på webben där du kan ställa frågor och diskutera allt från teknik till juridik och tipsa om eller kommentera olika fotografiska arrangemang. Fotografisk tidskrift finns också på sajten, och där kan du hitta fördjupningar till artiklar i tidningen, bildspel, filmer och mycket annat.

FÖRSÄKRINGAR
SFF erbjuder dig förmånliga försäkringar genom avtal med Gefvert försäkringsmäklare, skräddarsydda för just yrkesfotografens särskilda behov och villkor. Som medlem i SFF har du 40 % rabatt på alla Gefverts fotografförsäkringar och unika tillägg i Företagsförsäkringen som endast erbjuds SFF-medlemmar. 

PENSIONSSPARA 
hos PP Pension. Sedan hösten 2011 har SFF ett samarbete med PP Pension för att du som egenföretagare och medlem ska kunna trygga din pension. PP Pension har tagit fram ett särskilt pensionspaket till SFF-medlemmar. Läs om det på PP Pensions webbsida.

INKASSOTJÄNST
SFF samarbetar med Intrum om inkassotjänst. Våra medlemmar erhåller förmånliga villkor för de inkassotjänster som Intrum tillhandahåller. Läs mer

RABATT PÅ DIGITAL SIGNERINGSTJÄNST
Många fotografer tycker det är krångligt att upprätta och ingå skriftliga avtal med sina kunder. SFF samarbetar med SignR, en webbaserad tjänst för digital signering. SFF-medlemmar får kraftig rabatt på månadsavgiften och betalar från noll kronor i startavgift. Läs mer

ANDRA SAMARBETEN 
Förutom att försvara och förvalta fotografernas upphovsrätt i förvaltningsorganisationerna och Bildupphovsrätt i Sverige bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom vår representation i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografers och fotografins plats i dessa sammanhang.

RABATTER OCH ANDRA FÖRMÅNER
Du får subventionerat pris på advokathjälp vid rättslig prövning samt olika fasta och tillfälliga rabatter. Krypteringsprogrammet Cory, för att kryptera digitala sändningar av bildfiler, samt Metadatarekommendationen finns för nedladdning under Forum-fliken. Dessutom får du 20% rabatt på bokhandeln på Göteborgs Konstmuseum, 20 % på konstbokhandeln Konst-ig i Stockholm samt 25 % på Imagedesk-abonnemang. Subventionerad hälsoundersökning genom Bra Balans i Sverige AB. 20 % rabatt för SFF-medlemmar på Bergevalls ramar.

Medlem kan kvarstå i förbundet och bli pensionärsmedlem (725 kr ink moms) när yrkesverksamheten upphör och den huvudsakliga inkomsten kommer från pension. 

TEKNISK SUPPORT
Har du problem med de digitala filerna? Frågor om utrustning? I Forumet finns en tekniktråd där man kan ställa tekniska frågor, annars kan man kontakta Stefan Ohlsson på: stefan.ohlsson@sfoto.se 

Läs mer om hur du blir medlem via länken högst upp till höger.

KONTAKTINFO:

SFF: s kansli, tel 08 702 03 45 eller sff@sfoto.se   

Gefvert AB, Försäkringsmäklare, tel 08 440 54 40 eller info@gefvert.se

PP Pension, tel 08-729 90 94, e-post: info@pppension.se

 

 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt