Bibliotek och Bibliotekstjänst

För att ge många människor tillgång till fotoböcker, är det viktigt att de finns för utlåning och läsning på bibliotek. Det får ekonomisk betydelse för dig, om biblioteken köper en del av upplagan. Din bok måste också finnas på något av folk och skolbiblioteken för att du skall kunna få författarpenning och stipendier från författarfonden.

Biblioteken köper till stor del in sina böcker från Bibliotekstjänst (BTJ). Men biblioteksinköpen från nätbokhandlare och lokala bokhandlare ökar. Om boken fått stöd från Kulturrådet får den också ett distributionsstöd som innebär att den köps in och distribueras till kommunala bibliotek i hela landet.

BTJ tar emot bokanmälan från förlagen. BTJ har särskilda blanketter för detta som går att hämta från deras hemsida. Av de anmälda böckerna görs ett marknadsanpassat urval. De böcker som av BTJ: s redaktioner bedöms vara av intresse för deras kunder presenteras med lektörsomdömen i BTJ-häftet. BTJ har också olika sökregister.

Alla böcker på bibliotek klassificeras. De tilldelas ett signum beroende på bokens ämne och karaktär. Fotoböcker klassificeras ofta efter ämne. De kan hamna på allt ifrån geografi till medicin. I bästa fall, för att bli sökbara som fotografi, kombineras de med något annat signum som t.ex. "Pnz", Särskilda fotografer eller "Pni", Fotokonst. Fotografi ordnas under signum "P". Sedan finns det många andra beteckningar under "P" som berör speciella fotografiska tekniker, porträtt etc.

KB har som ny biblioteksmyndighet fått ansvaret för den nationella katalogen.

Kungliga biblioteket
LIBRIS
Bibliotek.se
BTJ                               
Bokanmälan              

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt