Avtalsmallar

SFF:s avtalsmallar har tagits fram för att såväl den enskilde fotografen som olika typer av bildköpare och –användare enkelt ska kunna träffa avtal vid uppdragsfotografering, bildanvändning och bildförsäljning.

Avtalsmallarna är tänkta att tillgodose båda parters intressen. På samma sätt fungerar samtyckesmallarna som tecknas mellan avbildad person och fotografen och/eller uppdragsgivaren.

På den här sidan hittar du även avtal som SFF har träffat i den enskilde fotografens ställe och avtalsmallar som SFF har tagit fram tillsammans med andra organisationer. SFF har dessutom tagit fram olika blanketter för den enskilde fotografen som kan användas i fotografens näringsverksamhet.

Samtliga mallar kan laddas ner som pdf, skrivas ut och användas fritt av var och en. Avtalsinnehållet får inte ändras eller manipuleras på något sätt utan tillstånd från SFF. Sker det ändringar eller manipulation av innehållet i mallarna utan tillstånd från SFF är det inte längre ett dokument som rekommenderas av SFF. Någon hänvisning till SFF eller användning av SFF:s varumärke får då inte ske.

I samband med att du använder någon av avtalsmallarna rekommenderar vi även att du bilägger våra villkor som finns i SFFs prisguide "Vad kostar en bild?". På så sätt kompletterar du avtalsmallarna med de allmänna villkor som SFF har tagit fram och som återfinns i prisguiden.

Du som medlem kommer åt de ifyllbara avtalsmallarna genom att logga in på hemsidan och går sedan till Forum - Att ladda ned. Här nedan finns samtliga avtalsmallar dock är de inte ifyllbara. 

OFFERT, FAKTURA och ORDERBEKRÄFTELSE
Här finner du avtalsmallar för offert, faktura och orderbekräftelse.

ALLMÄNNA VILLKOR
Här finns allmänna villkor som SFF rekommenderar medlemmar att skicka till kunden med offerter och avtal. 

UPPDRAGSAVTAL
Här laddar du ner avtalsmallar för uppdragsfotografering och bildförsäljning.

FÖRLAGSAVTAL
Här laddar du ner avtalsmallar för upplåtselse av bild till förlag för användning i tidning, tidskrift eller bok.

SÄRSKILDA AVTAL
Här laddar du ner avtalsmallar för särskilda bildanvändare som agenter, reklambyråer, skivbolag, bildbyråer och vid fastighetsfotografering.

RETUSCHAVTAL
Här laddar du ner avtalsmall för retuschuppdrag.

MODELLRELEASE
Här hittar du avtalsmallar för samtycke av avbildad person.

PORTRÄTTAVTAL
Här finns avtalsmallar för porträttfotografering mot privatperson.

ANSTÄLLNINGS- OCH ASSISTENTAVTAL
Här laddar du ner avtalsmallar för anställd fotograf och anställd eller uppdragsassistent.

FÖRLIKNINGSAVTAL
Här finns mallar för förlikningsuppgörelse angående otillåtet förfogande av fotografiska verk.

AVTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING SAMT ÖVERLÅTELSE AV SAMLING
Här hittar du avtalsmall och ramavtal för offentlig upphandling samt för överlåtelse av fotosamling till museum eller annan institution.

UTSTÄLLNINGSAVTAL
Här laddar du ner avtalsmallar för utställning av fotografiska verk samt ramavtal och tariffer för statlig utställningsersättning.

SÄNDNINGSAVTALET MED SVT/UR SAMT TV4
Här finns det specifika avtal som gäller användning av fotografers bilder i SVT:s, UR:s samt TV4:s sändningar.

AVTALSMALLAR PÅ ENGELSKA
Här finns avtal som modellrelease och orderbekräftelse på engelska.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt