Förlikningsavtal

Här laddar du ner avtalsmall för förlikningsuppgörelse angående otillåtet förfogande över fotografiska verk.

Bifogade filer: