Bli medlem

Är du fotograf, fotografstuderande eller jobbar med fotografi? Då ska du vara medlem i Svenska Fotografers Förbund.

SFF är öppet för alla yrkesfotografer: anställda fotografer, egenföretagare, assistenter/praktikanter och elever på eftergymnasiala fotoskolor.

Medlemskapet är personligt. Yrkesverksamheten eller studierna ska styrkas med intyg från bolagsverket, arbetsgivaren, praktikplats eller skolan.  

Årsavgifter:

1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill)
1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare). Ansökan om medlemskap som anställd kan ej ske av fotograf med ägaranknytning.
500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats.

Dessutom tillkommer 100 kronor i inträdesavgift och 100 kronor/år i förbundsavgift.

Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.

VAD GÖR SFF OCH VILKA ÄR FÖRMÅNERNA?

Utöver det övergripande arbetet med att tillvarata yrkesfotografernas intressen och driva kårens frågor mot politiker och beslutsfattare, som remissinstans och annan opinionsbildning, erbjuds medlemmarna i SFF en omfattande medlemsservice, bland annat genom tillgång till:

• juridisk hjälp, rådgivning, ärendehantering och avtalsgranskning
• pris- och arvodesrådgivning
• teknisk support i digital bildhantering
• marknadens bästa försäkring för fotografer (genom Gefvert)
• marknadsföring genom Sök Fotograf (svenska och engelska)
• prenumeration på Fotografisk tidskrift
• subventionerat pris på advokathjälp vid rättslig prövning
• avtal om inkassoservice, med Pay Solutions
• Cory, krypteringsprogram
• 20 procent rabatt i bokhandeln Konst-ig i Stockholm (även webbutik) 
• 20 procent rabatt i bokhandeln på Göteborgs Konstmuseum
• Möjlighet att söka SFFs olika stipendier. 

Här finns det mer information om våra förmåner. 

Vill du gå med en a-kassa rekommenderar vi antingen Unionen eller Småa.

Medlem kan kvarstå i förbundet och bli pensionärsmedlem (725 kr ink moms) när yrkesverksamheten upphör och den huvudsakliga inkomsten kommer från pension.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt