Anställningsavtal

Här finns mall för avtal med anställd fotograf och anställd eller uppdragsassistent.