Foto: Cletus Nelson Nwadike

Årsstämma, inspirationsföreläsningar och fest 22 april 2017

Den 22 april hålls SFF:s årsstämma på Münchenbryggeriet i Stockholm. Inspirationsföreläser gör fotograferna: 

Helene Schmitz, Cletus Nelson Nwadike och John Hallmén: 
 
Foto: Erika Gerdemark, självporträtt, självporträtt

Hitta hit: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2

Prelimimärt program lördag 22 april:

09.30-11.00: Fotoförfattarnas årsmöte.
12.30-15.30: Inspirationsföreläsningar och fika.
15.30-17.30: Årsstämma för SFFs medlemmar. Till stämman behövs ingen föranmälan.
17.30-18.30: Mingel i Fogelströmsrummet.
18.30-21.00: Middag med stipendieutdelning.
21.00-01.00: Kvällsunderhållning.

OBS programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Mer information kommer.

Anmälan till inspirationsföreläsningarna och middag hittar du här.

Information om SFFs årsstämma:
Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen respektive valberedningen tillhanda senast 21 mars. Skicka till sff@sfoto.se eller med post till kansliet. Samtliga handlingar blir tillgängliga senast 13 april. Här kan du läsa mer om hur man skriver motioner.

Du som bor utanför Storstockholm kan söka reseersättning. Reseersättning inom Sverige utgår för deltagande på stämman med 15 kronor per mil oavsett färdsätt och endast för medlemmar bosatta utanför Storstockholm. Blankett delas ut på plats.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt