I början av maj månad gick Riksarkivet ut med nyheten att man utformat nya fotoregler för sin verksamhet. De nya reglerna skiljer sig från tidigare på ett sätt som fått många att reagera.Åsidosätter inte reglerna upphovsrättslagen?Är de verkligen ett utslag av hur regeringen angett Riksarkivets uppdrag att ansvara för arkiv och tillgängliggörande?Går inte reglerna långt utöver uppdraget?         

SFF info

SFF

SFF är med cirka 1 800 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.