Vi återlanserar tjänsten Sök Fotograf som hjälper bildköpare att hitta proffs. Alla fotografer som syns i Sök Fotograf är medlemmar i Svenska Fotografers Förbund. Både fotografer och bildköpare kommer vara på plats. Vi har även release för nya numret av Fotografisk Tidskrift.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt